Jeziorka Duszatyńskie

Jeziorka Duszatyńskie to jeziorka powstały na początku XX w. na wskutek oderwania zachodniego zbocza Chryszczatej 13 kwietnia 1907, zatamowania odpływu potoku Olchowatego. Osuwisko to uznawane jest za największe rozpoznane w polskich Karpatach (szacuje się, że przemieszczeniu uległo około 12 mln m3 ziemi) oraz drugie, po Szymbarku, pod względem powierzchni (około 36 ha). Przez wielu miejsce to uznawane jest za jedno z większych osobliwości przyrodniczych Bieszczadów.

Jeziorka Duszatyńskie