Cerkiew w Baligrodzie

Cerkiew w Baligrodzie jest greckokatolicką cerkwią Zaśnięcia Matki Boskiej w Baligrodzie wzniesiona w roku 1829, w miejsce poprzedniej, drewnianej cerkwi, wzmiankowanej już w roku 1761. Została wzniesiona w roku 1829 z fundacji ówczesnego właściciela miejscowości Onufrego Karsznickiego. W roku 1928 została wyremontowana i przebudowana. Kolejny remont został przeprowadzony w 2010 roku i trwa do dziś. Cerkiew została uratowana przed całkowitym zniszczeniem.

Pomnik gen. Karola Świerczewskiego w Jabłonkach 7 km;

Synagoga w Lesku, baseny, sauna: 4 km;

Kuligi zimowe, ścieżki rowerowe, kamieniołomy, rezerwaty przyrody.