Cerkiew w Łopience

Cerkiew w Łopience, Greckokatolicka cerkiew, wzniesiona we wsi Łopienka. Data jej powstanie nie jest do końca znana. Przed wojną na odpusty do Łopienki przybywało tysiące pielgrzymów. Aktualnie jej wnętrzu znajduje się kopia cudownego obrazu Matki Bożej Łopieńskiej, którego oryginał znajduje się w kościele w Polańczyku. Wpisana do rejestru zabytków.

Cerkiew w Łopience - Domki w Bieszczadach